برای مشاهده مدیریت افزونه بر روی دکمه “پیش نمایش مدیریت” کلیک کین.