سه استایل و چهار رنگ آیکن

اولین آیکون رنگی

آیکون با دومین رنگ

آیکون رنگی خاکستری

آیکون با رنگ روشن

رنگ های ترکیبی

سبک ساده آیکون

سبک ساده آیکون

سبک ساده آیکون

سبک ساده آیکون

سبک دایره توخالی آیکون

سبک دایره توخالی آیکون

سبک دایره توخالی آیکون

سبک دایره توخالی آیکون

سبک دایره توپر آیکون

سبک دایره توپر آیکون

سبک دایره توپر آیکون

سبک دایره توپر آیکون

آیکون طرح ۲

آیکون با پوزیشن بالا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

آیکون با پوزیشن بالا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

آیکون با پوزیشن بالا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

آیکون با پوزیشن چپ

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

آیکون با پوزیشن چپ

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

آیکون با پوزیشن چپ

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

آیکون طرح ۳

فهرست